บริการของคลินิกหัวใจหัวหิน พลพรรธน์การแพทย์

“Better Heart, Better Health”

ตรวจรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ตรวจพิเศษหัวใจด้วยคลื่นความสูง (ECHO)

อาการเหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก ใจสั่น

ใจเต้นผิดปกติ หน้ามืด เป็นลม ความดันโลหิตสูง

เบาหวาน ไขมันสูง เกาต์

โรคปอดและทางเดินหายใจ

ถุงลมโป่งพอง หอบหืด

โรคทางเดินอาหารและตับ

โรคไต โรคธัยรอยด์

โรคสมอง ระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต

ปวดศรีษะ ไมเกรน

โรคมะเร็ง โรคเลือด โรคติดเชื้อ โรคทั่วไป

ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน

ตรวจหัวใจก่อนผ่าตัดและสำหรับตั้งครรภ์

โปรแกรมตรวจหัวใจ ตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรม D Heart

ตรวจหัวใจและสุขภาพอย่างดี

ตรวจเม็ดเลือด

ตรวจเลือดเบาหวาน

ตรวจเลือดไขมัน

ตรวจเลือดไต

ตรวจเลือดตับ

ตรวจเก๊าต์

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

ควรงดอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด โดยสามารถดื่มน้ำเปล่าได้บ้าง

โปรแกรม V.I.P. Heart

ตรวจหัวใจพิเศษ ระดับวีไอพี

ตรวจเม็ดเลือด

ตรวจเลือดเบาหวาน

ตรวจเลือดไขมัน

ตรวจเลือดไต

ตรวจเลือดตับ

ตรวจเก๊าต์

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

ตรวจพิเศษหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram-เอ็คโค่) หรือ เดินสายพาน Cardiac Stress Test

ควรงดอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด โดยสามารถดื่มน้ำเปล่าได้บ้าง