เวลาทำการของคลินิกหัวใจหัวหิน หมอพลพรรธน์

วันจันทร์ – วันพฤหัส: 17.00 – 20.00 น.
วันเสาร์: 8.30 – 14.00 น.
ปิดวันศุกร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และปิดทำการเพิ่มเติมตามตาราง

เวลาทำการเดือนธันวาคม 2564

เวลาทำการคลินิกสมองหัวหินเดือนธันวาคม 2564

เวลาทำการในแต่ละเดือนอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา กรุณาสอบถามก่อนมาใช้บริการ